Zeeuwse Archieven

De provincie Zeeland kent een sluitend net van archiefdiensten. Dat wil zeggen dat de archieven van de rijksdiensten in de provincie Zeeland, het provinciaal bestuur, alle gemeenten en waterschappen in deze provincie beheerd worden door professionele archivarissen.
Deze archiefdiensten beheren daarnaast meestal ook de archieven van kerken, scholen, verenigingen en bedrijven, alsmede collecties kaarten, prenten, foto's, films, geluidsdragers, boeken, kranten en tijdschriften. Sommige archiefbestanden gaan zelfs terug tot de middeleeuwen. Daarmee zijn het stuk voor stuk centra voor onderzoek naar de lokale of regionale historie.

Archiefonderzoek

Op deze site 'archieven in zeeland' vindt u basisinformatie over alle archiefdiensten in Zeeland. U kunt deze informatie via twee ingangen bereiken. Ten eerste via een alfabetische lijst en ten tweede via een kaart van Zeeland met hierop de gemeentegrenzen aangegeven. Door op een naam van een gemeente in de alfabetische lijst te klikken of door de betreffende gemeente op de kaart van Zeeland aan te klikken, komt u op een overzicht met adresgegevens, openingstijden en de belangrijkste bestanden.

Als extra hulpmiddel zijn in de alfabetische lijst ook alle voormalige en inmiddels opgeheven gemeenten en de buurtschappen in Zeeland opgenomen. Als een dergelijke naam aanklikt komt u terecht bij de archiefdienst waarop dit moment de archieven van of over deze voormalige gemeente of buurtschap beheerd worden. Hetzelfde geldt voor de namen van de opgeheven gemeenten en buurtschappen die op de kaart van Zeeland staan aangegeven. Ook als u daarop klikt komt u terecht bij de archiefdienst waar nu de desbetreffende archieven beheerd worden.

Reageren: info@archieveninzeeland.nl